de pers over dwaze liefde

‘Palmen beschrijft vriendschappen treffend als de ’boekhouding van de hartelijkheid’ en ondersteunt zijn betoog meermalen met — soms wat ingewikkelde — juridische gegevens. Toch wordt zijn boek nooit saai, omdat de strubbelingen van de Van Schoonhovens centraal blijven staan. Daarmee weet Palmen een breed publiek aan te spreken.’

Roeland Harms, 8weekly 21 april 2011

'Palmen schrijft vlot en biedt een gedegen inkijk in de mentaliteit van de toenmalige regenten.'

Peter Turk, Biblion

'Palmen gebruikt microgeschiedenis om uiteenlopende verschijnselen te belichten, of het nu gaat om vroegmodern gezinsleven of om verschillende typen pruiken. En ja, vrouwen maakten werkelijk de dienst uit.’

Jan Dirk Snel, Historisch Nieuwsblad, april 2011

de pers over kaat mossel

‘Met Kaat Mossel klinkt als het ware geluid bij de stomme film die we tot dusver van de late 18de eeuw in het archief hadden: we horen straatrumoer...Het is soms net of je over Belfast leest uit de dagen van de IRA en dominee Paisley.’

Jan Blokker, NRC 3 april 2009 maart 2009

‘Geïnspireerd door historici als Carlo Ginzburg, Le Roy Ladurie en Natalie Zemon Davis heeft Eric Palmen een mooie cultuurhistorische ‘microgeschiedenis’ geschreven van een stedelijke samenleving in de patriottentijd. Hij weet het leven in de achterbuurten aan de oostzijde van de stad treffend te contrasteren met de meer welgestelde, verlichte milieus in het westelijk havenkwartier.’

Frans Groot, Historisch nieuwsblad, maart 2009