biografie

Eric Palmen (1965) is historicus. Hij verzorgt lezingen over Nederlandse geschiedenis.eric palmen

Onlangs is bij uitgeverij Prometheus / Bert Bakker zijn nieuwste boek verschenen: Dwaze liefde, een familiekroniek.

Bij dezelfde uitgeverij verscheen in 2009 Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam. Volk en Verlichting in de achttiende eeuw, genomineerd voor de mr. J. Dutilhprijs.

Eric Palmen studeerde af in de maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is coauteur van Geschiedenis van Dordrecht, 1572-1813 en Met uitzicht op Europa en is als onderzoeker verbonden aan Eye Film Instituut Nederland (voorheen: het Filmmuseum).

dwaze liefde, een familiekroniek

Dwaze liefde vertelt het fascinerende verhaal van twee regentenzonen in de tweede helft van de achttiendedwaze liefde eeuw die in de ogen van de buitenwereld niet willen deugen: Adriaan en en Pieter van Schoonhoven. Adriaan gaat er met de dienstmeid vandoor. Pieter trouwt weliswaar op stand, maar vertelt zijn kersverse echtgenote de ochtend na de huwelijksnacht dat hij alleen maar weerzien voor haar voelt. De familie wil de broers in het beterhuis opsluiten. Ze overlijden voordat deze straf ten uitvoer kan worden gebracht.

Voor de familie Van Schoonhoven gold slechts één plicht in het leven: trouwen doe je met de hoofd, niet met je hart. Maar wat gebeurde er als regentenkinderen weigerden aan die mores mee te doen? Wat betekende de liefde en het verstandshuwelijk voor de politieke elite van de achttiende eeuw?

Hier te bestellen

kaat mossel, helleveeg van rotterdam

Haar naam was Catharina Mulder, maar in de wandeling werd ze Kaat Mossel genoemd. In een uiterstkaat mossel tumultueuze periode in de geschiedenis van Rotterdam verwierf ze een plek in het collectieve geheugen van de stad, en vaak ook daarbuiten. Voor de patriotten was ze de icoon van het geminachte Oranjegemeen. De orangisten zagen in haar een slachtoffer van het politieke gekrakeel dat de jaren tachtig van de achttiende eeuw in de Republiek heeft beheerst.

In Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam beschrijft Eric Palmen deze roemruchte periode in de geschiedenis van Rotterdam. Hij duidt de invloed van de verlichting op de sociale beeldvorming van het volk, onderzoekt de langetermijngeschiedenis van de culturele gebruiken die in het oproer een rol speelden en plaatst de verhouding tussen volk en elite - een bekend thema in de cultuurgeschiedenis - in een orgineel onderzoeksperspectief. Het Rotterdamse oproer in 1783 en 1784 komt daarmee in een nieuw licht te staan.