publicatielijst

Dwaze liefde. Een familiekroniek (Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker, 2011).

Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam. Volk en verlichting in de achttiende eeuw (Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker, 2009).

‘Dordt en zijn ommelanden’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum: Verloren, 1998), 170-183

‘Landbouw en visserij’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum: Verloren, 1998), 184-197.

‘De gilden en hun economische betekenis’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum: Verloren, 1998), 198-210

‘De politieke elite’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum: Verloren, 1998), 211-220.

‘De gilden en hun sociale betekenis’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum: Verloren, 1998), 221-233

‘Sociale zekerheid en armenzorg’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, Marijke Spies (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 (Hilversum: Verloren, 1998), 234-251.

‘Een geschiedenis van de persoonlijke ruimte. De boedelinventaris als bron voor een historisch onderzoek naar de wooncultuur van Rotterdam in de negentiende eeuw’, in:  Rotterdams jaarboekje 10,1 (1993), 297-313.

‘Oranjebitter. De smalle gemeente van Rotterdam in de partijstrijd tussen de patriotten en orangisten’, in: Rotterdams jaarboekje 10, 2 (1994), 243-261. Ook verschenen in de AO Reeks.

‘Heimwee naar Europa. Krachtlijnen in de Europese geschiedenis van de 19de-20e eeuw’, in: Alfred Daelemans, Rafael De Keyser, Modest Goossens, Marcel Janssens, Ignace Massopn (eds.), Met uitzicht op Europa (Leuven/Apeldoorn: Garant, 1995), 102-118.

‘Het complot van de groten en het gemeen? De verjaardag van stadhouder Willem V op 8 maart 1783 in Rotterdam’, in: Opossum, tijdschrift voor historische en kunstwetenschappen 3  (1993) 18-26.

‘De economie van de zelfbekentenis. Japan en zijn verhouding tot het publieke en private’, in : Opossum, tijdschrift voor historische en Kunstwetenschappen 3 (1993) 42-47

Lemma’s Kaat Mossel en Keet Zwenke voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.